Sağlık Sigortaları, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları

20171121162322610_sigortaladim-tamamlayici-saglik-359x258
  • Yatarak Tedavili 3A' lı ( Acıbadem -Alman - Amerikan Hastaneleri ) dahil
  • Yatarak Tedavili 3A' sız ( Acıbadem - Alman - Amerikan Hastaneleri ) hariç
  • Ayakta ve Yatarak Tedavili 3A' lı
  • Ayakta ve Yatarak Tedavili 3A' sız
  • Ayakta Tedavi ( 1.500 - 2.500 Limitli ) Yatarak Tedavi Limitsiz 3A' lı
  • Ayakta Tedavi ( 1.500 - 2.500 Limitli ) Yatarak Tedavi Limitsiz 3A' sız gibi

ürün seçenekleri halinde satışa sunulabilmektedir. 

Ödeyeceğimiz prim açısından baktığımızda , sağlık sigortalarından , Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Yatarak Tedavili Sağlık Sigortaları ( 3A' lı ve 3A' sız ) seçenekleri ön plana çıkmaktadır.
Son bir yıl içerisinde en yaygın olarak karşımıza çıkan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamasıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsamında yer alan sigortalı , sigortalı eşi ve çocuklarını sigorta şirketinin anlaştığı , özel sağlık kurumlarında sağlık hizmetinden yararlanması durumunda oluşacak ilave ücretlerin sigorta kapsamına alınmasını kapsamaktadır. Hem ayakta hem yatarak tedaviyi kapsar. İstenirse sadece yatarak tedavide alınabilir. Ayakta tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır. İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır. Ayakta tedavi teminatı yıllık 8 kez limitle sınırlıdır. Her bir muayene her bir sigortalı için 1 kez olarak değerlendirilir.
 
 Doğum ek talimatı bu poliçeye eklenebilir. Bekleme süresi yoktur. Gebelik süresince yapılacak rutin incelemeleri ve doğum eylemini kapsar. Doğum dışında , doğum kontrol ve incelemeleri ayakta tedavi içerisinde 8 kez kullanılabilir limitten düşer. Gebelik süresince yapılacak rutin kontrollerde her bir muayene ve ilişkili yapılacak tetkikler 1 kez olarak değerlendirilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu , kapsamındakiler Tamamlayıcı Sağlıktan yararlanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişinin ailesinin bireyleri de poliçe yaptırabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.